Μοντεσσοριανή μέθοδος για τη νηπιακή ηλικία

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το dvd «Καλλιεργώντας την αγάπη για μάθηση» που δημιουργηθηκε από τον Αμερικανικο Μοντεσσοριανό σύλλογο. Δείχνει πώς η μέθοδος Montessori καλλιεργεί τη μάθηση στα παιδιά που είναι 3-6. Πάνω από 1.000 σχολεία χρησιμοποιούν αυτό το DVD για να εκπαιδεύσουν τους γονείς. Σκοπός μας ειναι να υποτιτλιστει ολοκληρο το ντοκυμαντερ για να γινει έτσι προσιτο και στους ελληνες γονεις.

Advertisements