Μοντεσσοριανή μέθοδος για τη νηπιακή ηλικία

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το dvd «Καλλιεργώντας την αγάπη για μάθηση» που δημιουργηθηκε από τον Αμερικανικο Μοντεσσοριανό σύλλογο. Δείχνει πώς η μέθοδος Montessori καλλιεργεί τη μάθηση στα παιδιά που είναι 3-6. Πάνω από 1.000 σχολεία χρησιμοποιούν αυτό το DVD για να εκπαιδεύσουν τους γονείς. Σκοπός μας ειναι να υποτιτλιστει ολοκληρο το ντοκυμαντερ για να γινει έτσι προσιτο και στους ελληνες γονεις.