ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ο άνθρωπος είναι το oν που έχει καταφέρει να κατακτήσει όλο τον πλανήτη, παρόλο που τα σωματικά του εφόδια δεν περιλαμβάνουν κανένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά που είναι εξοπλισμένα από την γέννησή τους διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου, όπως αιχμηρά δόντια και νύχια, οξεία ακοή, όραση, όσφρηση, κ.τ.λ. Αντίθετα με τα ζώα, που καθοδηγούνται από τα ένστικτά τους και που αυτοπεριορίζονται ακριβώς γι` αυτό το λόγο, ο άνθρωπος είναι προικισμένος με ελάχιστα ένστικτα. Το ένστικτο υποδηλώνει τον προγραμματισμό, ενώ ο άνθρωπος γεννιέται απρογραμμάτιστος και πρέπει από την αρχή να κατακτήσει τα πολιτισμικά και κοινωνικά επιτεύγματα του είδους του. Γεννιέται λοιπόν ως tabula rasa- μια άγραφη σελίδα – φέρει όμως με την γέννησή του αόρατες δημιουργικές ικανότητες, φέρει το δυναμικό για να γίνει άνθρωπος. Στο ανθρώπινο είδος, το ότι ένα παιδί μεγαλώνει, σημαίνει αποκλειστικά την σωματική του ανάπτυξη από την πλευρά της φυσιολογίας. Δε σημαίνει όμως, ότι θα αποκτήσει τα υπόλοιπα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως αυτά της όρθιας βάδισης, του έναρθρου λόγου, της συνδυαστικής σκέψης, της κοινωνικότητας και ότι άλλο προσδιορίζει ένα ανθρώπινο όν. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το δυναμικό του να ενεργοποιηθεί και η ενεργοποίηση αυτή επιτυγχάνεται, με την προσαρμογή του στις φυσικές καταστάσεις του περιβάλλοντός του καθώς επίσης και με την προσαρμογή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι της ανθρώπινης ομάδας με την οποία ζει. – συνεχίζεται>

Advertisements

Τηλεόραση και μικρό παιδί (Ίδρυμα Μαρία Μοντεσόρι/ΗΠΑ)

της Dr Silvana Quattrocchi Montanaro

Τι μπορούμε να πούμε σήμερα για την τηλεόραση και το παιδί; Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να μιλήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της τηλεόρασης στα παιδιά. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι αρνητικές, γεγονός που μας ωθεί να αναλογιστούμε τις επιπτώσεις της τηλεόρασης στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι επικίνδυνες επιδράσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες προς την ηλικία των θεατών. – συνεχίζεται >